loader

Dự án của chúng tôi

Compedia luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm trong từng dự án, chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày với mong muốn sản phẩm của mình ngày càng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mang tới sự hài lòng với các giải pháp phù hợp cho từng yêu cầu của dự án.

  • Client : website quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Tĩnh
  • Category : Truy xuất nguồn gốc
  • Website : https://qlclnlts.hatinh.gov.vn/
  • Date : 30/10/2019

Tổng quan dự án website quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Tĩnh

-Web hệ thống quản lý ATTP và truy xuất nguồn gốc chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Tĩnh

-Web quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc cho từng cơ sở sản xuất

-Web thông báo kế hoạch công khai của tỉnh Hà Tĩnh

OUR PROJECTS

Dự án của Compedia