loader
Giới thiệu về Compedia

Compedia phối hợp với bạn để giải quyết các yêu cầu của bạn.

Compedia luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn các giải pháp tốt nhất. Thiết kế phần mềm dựa trên yêu cầu của bạn. Đảm bảo sự hài lòng của bạn về dịch vụ của Compedia.

  • Thiết kế phần mềm
  • Đưa ra giải pháp phần mềm
  • Đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm
  • Chi phí hợp lý, rõ ràng
  • Quy trình chặt chẽ
  • Môi trường năng động, đội ngũ kỹ sư nhiệt huyết
  • Dựa trên các công nghệ hiện đại
  • Kế hoạch đầy đủ, rõ ràng.
#

Tầm nhìn của Compedia

Sứ mệnh của Compedia là áp dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.
Khẩu hiệu của Compedia là “IT solutions for your life” (“Các giải pháp công nghệ thông tin cho cuộc sống của bạn”).

Nhiệm vụ của Compedia

Nhiệm vụ của Compedia là cung cấp các thiết kế phần mềm, đảm bảo sự hài lòng của bạn về Compedia

Chiến lược của Compedia

Compedia luôn tận dụng tốt các kết quả đạt được để từng bước phát triển, cải tiến công nghệ.

Compedia-IT solutions for your life

Lịch sử của Compedia

2019-2020

Công ty cổ phần phần mềm Compedia được thành lập vào tháng 10 năm 2019 với mục tiêu xây dựng và phát triển các hệ thống phần mềm doanh nghiệp và  nhà nước.

DỊCH VỤ CỦA COMPEDIA

Tại sao chọn COMPEDIA?

Compedia cung cấp cho bạn các phần mềm với các giải pháp tốt nhất, với bất kỳ yêu cầu nào từ phía bạn.

fancybox

Luôn luôn có kế hoạch

Tất cả các dự án của Compedia đều được lên kế hoạch một cách đầy đủ và hoàn chỉnh.

fancybox

Công nghệ hiện đại

Tất cả các dự án đều được đội ngũ có kinh nghiệm của Compedia xây dựng trên các công nghệ hiện đại và ổn định nhất

fancybox

Đội ngũ có kinh nghiệm

Được tham gia các dự án hàng đầu, đội ngũ kỹ sư của Compedia luôn tìm được giải pháp phần mềm tốt nhất và ổn định nhất.

fancybox

Quy trình nghiêm ngặt

Tất cả các dự án đều được Compedia phát triển với quy trình thống nhất, liên kết chặt chẽ và luôn được cải tiến hoàn thiện hơn.