loader

Dự án của chúng tôi

Compedia luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm trong từng dự án, chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày với mong muốn sản phẩm của mình ngày càng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mang tới sự hài lòng với các giải pháp phù hợp cho từng yêu cầu của dự án.

  • Client : Dự án quản lý và chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai
  • Category : Quản lý sản phẩm Ocop
  • Website : https://ocoplaocai.nns.vn/
  • Date : 05/01/2020

Tổng quan dự án quản lý và chấm điểm sản phẩm OCOP Lào Cai:

-Web quản lý sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

-Web quản lý trên 6 nhóm hàng hóa, dịch vụ để thực hiện gồm thực phẩm, đồ uống, thảo dược,lưu niệm – nội thất – trang trí, vải – may mặc và dịch vụ du lịch nông thôn.

-Web quản lý đánh giá sản phẩm theo 5 hạng dựa trên số điểm

-App chấm điểm sản phẩm chương trình OCOP

                   OCOP Lào Cai trên mobile:

        

OUR PROJECTS

Dự án của Compedia