loader

Dự án của chúng tôi

Compedia luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm trong từng dự án, chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày với mong muốn sản phẩm của mình ngày càng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mang tới sự hài lòng với các giải pháp phù hợp cho từng yêu cầu của dự án.

                Tổng quan dự án quản lý truy xuất nguồn gốc cho tổ chức hợp tác quốc tế (SOCODEVI)

– Web quản lý truy xuất nguồn gốc cho tổ chức hợp tác quốc tế SOCODEVI 

  -Web quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc cho từng hộ sản xuất

  -API truy xuất thông tin nguồn gốc

  -Ứng dụng quét mã và ghi nhật ký sản xuất trên iOS và Android

                             VCED trên mobile:

 

OUR PROJECTS

Dự án của Compedia