loader

Dự án của chúng tôi

Compedia luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm trong từng dự án, chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày với mong muốn sản phẩm của mình ngày càng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mang tới sự hài lòng với các giải pháp phù hợp cho từng yêu cầu của dự án.

  • Client : Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc-bộ công thương
  • Category : Bộ công thương
  • Website : https://ecomviet.nns.vn/
  • Date : 17/08/2019

Tổng quan hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc – Bộ công thương

-Web quản lý truy xuất nguồn gốc trên không gian số cho ngành công thương 

-Web phổ cập tin tức văn bản pháp luật của bộ công thương

-Web dịch vụ công trực tuyến

-Web bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản

OUR PROJECTS

Dự án của Compedia